Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на студенти в Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018
Участие на студенти в Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018

Студентите Красен Йорданов и Силвия Дичева участваха с доклад на Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018. Конференцията се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в гр. Ямбол.