Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторанти в Международна конференция по техника, технологии и образование ICTTE 2020
Участие на докторанти в Международна конференция по техника, технологии и образование ICTTE 2020

Международна конференция по техника, технологии и образование ICTTE 2020, се проведе онлайн в периода 4-6 ноември 2020 г. Докторант Костадин Йотов участва с доклад на тема "Influence of the price of electricity for the industry on the consumption in the economic sector in Bulgaria". Той представи едно изследване за динамиката на енергопотреблението и цените на електроенергията за индустриалния сектор в България. Доктор Тодор Рачовски докладва за експерименти за автоматизирано генериране на мобилни версии на уеб страници. На постер беше представена и разработка на тема "Model of a personal guide for museum exhibitions", по която работи докторант Мирослав Трънков.