Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторанти в IХ-та Международна научна конференция на младите учени
Участие на докторанти в IХ-та Международна научна конференция на младите учени

Доктор Костадин Йотов и докторанти Емил Йончев и Владимир Цветков участваха в IХ-та Международна научна конференция на младите учени, която се проведе онлайн в периода 14-15 юли 2022 г. Д-р Йотов докладва резултатите от многогодишната си работа по изграждане на нервно-кибернетична система за прогнозиране на потреблението на електрическа енергия. Докт. Цветков представи един подход за персонализиране на учебното съдържание в електронна среда чрез педагогически патерни. Докт. Йончев запозна участниците в конференцията с експеримент за формиране на компетентности за изграждане на електронни курсове с педагогически патерни. Презентациите на д-р Йотов и докт. Йончев бяха отличени с награди за най-добри презентации.