Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторант в 9-та Международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020"
Участие на докторант в 9-та Международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020"

Деветата международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020" се проведе онлайн, на 14 май. Докторант Мирослав Трънков участва с доклад на конференцията. Той представи работата си по създаване на интелигентен автономен агент, който играе на играта Brawl Stars, управляван от изкуствена невронна мрежа. Първоначално агента се обучава чрез събиране на фреймове от игра, която се провежда от опитен човек – играч. След това фреймовете се обработват и анализират, и се обучава невронна мрежа, която ръководи агента за провеждане на самостоятелна игра. Разработеният агент може да бъде използван за тестването на игри.