Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторант в XXХI Международна online научна конференция
Участие на докторант в XXХI Международна online научна конференция

Докторант Емил Ангелов участва в XXХI Международна online научна конференция. Тя се организира от Съюз на учените - Стара Загора, и се проведе в периода 3-4 юни 2021 г. Докт. Ангелов участва в конференцията с два доклада. Той представи различни аспекти, свързани с работата му по изграждане на иновативна система за обработване на изображения.