Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие в Десета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество"
Участие в Десета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество"

Студенти от ФМИ участваха в Десета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество". Те изслушаха научни доклади от водещи учени и се потопиха в научната атмосфера на конференцията. Запознаха се с някои детайли, свързани с участието в научни форуми.