Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие в Научна конференция "Техника, технологии и системи - ТЕХСИС 2021"
Участие в Научна конференция "Техника, технологии и системи - ТЕХСИС 2021"

Десета международна научна конференция "Техника, технологии и системи - ТЕХСИС 2021" се проведе в периода 27-29 май 2021г., в онлайн формат. Конференцията се организира ежегодно от Технически университет-София, Филиал Пловдив и привлича изследователи от академичните среди и индустрията, които споделят идеи, разработки и иновации. В работата на конференцията, с доклади участваха докторант Мирослав Трънков и гл. ас. Стоян Черешаров. Докторант Трънков представи система за прогнозиране на текстилно производство, използваща методи на изкуствения интелект. Гл. ас. Черешаров сподели опита си от изграждане на обществен облак, базиран на устройства с ниска мощност.