Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторант в научна конференция
Участие на докторант в научна конференция

Международен симпозиум INFOTEH-JAHORINA 2022 се проведе онлайн в периода 16-18 март 2022 г. Докторант Асен Узунов участва с доклад на тема "CONCEPTUAL MODEL OF A QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION". Той представи работата си, свързана с разработване на концептуален модел за осигуряване на качеството във висшето образование.