Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Втори научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Втори научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Втората сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 17 октомври 2017 г. Веселина Тавкова докладва за проведените от нея проучвания и анализи на тема „Базови модели на разпространение на иновациите с нелинейна зависимост от действителния пазар“. Веселина Нанева изнесе доклад, озаглавен „Използване на бизнес мрежи в работата на академичните общности“.