Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Асен Узунов

Асен Узунов
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Участие в проекти

  1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации, 2021-2022.
Всички участници