Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Благовест Пижев

Благовест Пижев
Студент, спец. "Софтуерни Технологии"

Доклади на семинари и конференции

  1. Анализ и визуализация на хидрометрични и метеорологични данни, Четвърта сбирка на Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 22 юни 2018 г., гр. Пловдив.

Публикации

  1. Хаджиколев, Е., Б. Пижев, Приложение за обработване на хидрометрични данни, Списание Компютърни науки и комуникации, 7(1), 2018, 206-213. 

Участие в проекти

  1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
  2. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници