Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Валерия Пижева

Валерия Пижева
Студент, спец. "Софтуерни технологии"

Доклади на семинари и конференции

  1. Десктоп система за анализ и визуализация на хидрометрични данни, Четвърта сбирка на Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 22 юни 2018 г., гр. Пловдив.

Участие в проекти

  1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници