Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Владимир Цветков

Владимир Цветков
Студент Бизнес информационни технологии, редовно обучение

Доклади на семинари и конференции

  1. Педагогически патерни за диференциран подход в обучението, Седми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 3 октомври 2018 г., гр. Пловдив.
  2. Цифрово хранилище на педагогически патерни, Първи научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 10 октомври 2017 г., гр. Пловдив.

Публикации

  1. Цветков, В., С. Хаджиколева, Педагогически патерни за диференциран подход в обучението, Международна научна конференция УНИТЕХ, 16-17 ноември 2018 г., гр. Габрово, стр. 158-163.
  2. Хаджиколева, Ст., Е. Хаджиколев, Т. Рачовски, Вл. Цветков, Използване на педагогически патерни за споделяне на педагогически опит и добри практики, Сборник доклади от Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 27-28 октомври 2017 г., гр. Смолян, 105-114. 
  3. Рачовски, Т., Вл. Цветков, Е. Хаджиколев, Ст. Хаджиколева, Цифрово хранилище на педагогически патерни, 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”, 27 - 28 октомври 2017 г., гр. Русе.

Преподавателска дейност

  • Въведение в облачните технологии
  • Моделиране и управление на бизнес процеси

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
  2. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2019-2020).
  3. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници