Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Дамяна Грънчарова

Дамяна Грънчарова
Докторант в ПН 1.3. Методика на обучението

Доклади на семинари и конференции

 1. Социалните медии в обучението – рискове и предизвикателства, XII Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 10 юли 2020 г.
 2. Integrated lesson in learning the phenomenon “diffusion”, GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019 CONFERENCE, EÖTVÖS YEAR 2019, Budapest, 1-5 July, 2019.
 3. An Opportunity to Form Science Literacy in Extracurricular Activities, Xth International Conference "Education, Research & Development", 23 - 27 August 2019, Bourgas, Bulgaria.
 4. Integrated lesson in learning the phenomenon “diffusion”, GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019 Conference, 1-5 July 2019, Budapest, Hungary. 
 5. In the year of light: Light in nature – from sunset to rainbow. 3rd place in the International Conference “Innovative science education” 7 - 8 October 2016, Verona, Italy.   
 6. Новото лице на демонстрационния експеримент в уроците по физика, Национална конференция по физика, София, 2017.    
 7. Неформално образование по физика и астрономия – трите принципа на механиката, Национална конференция по физика, Ямбол, 2016.
 8. Работно  ателие на тема ИКТ и преподаването на чужд език, Бургас, 2015. 

Публикации

 1. Kasakliev, N., S. Cheresharov, D. Grancharova, S. Hadzhikoleva, Social media in Training - Risks and Challenges, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, vol. 9, No.3, May - June 2020, ISSN 2278-3091.
 2. Grancharova, D., Z. Raykova, Integrated lesson in learning the phenomenon “diffusion”, GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019 CONFERENCE, EÖTVÖS YEAR 2019, Budapest, 1-5 July, 2019.
 3. Grancharova, D., Z. Raykova, An Opportunity to Form Science Literacy in Extracurricular Activities, Educational Alternatives, Volume 17, 2019, ISSN 1314-7277, pp. 173-182.
 4. Kostadinova, D., Searching for the Thruth: a View of an Observer, BETA IATEFL E-Newsletter, Issue 16, March  –  April 2015.
 5. Грънчарова, Д., Д. Костадинова, За някои от основните термини при преподаването на химия на английски, френски и български език,  Чуждоезиково обучение, Азбуки, кн. 6, 2015.

Преподавателска дейност

 • Учител по физика и астрономия и по химия и опазване на околната среда

Участие в проекти

 1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
 2. Учителска програма „Open schools for open societies”, Marathon, Greece 2018.
Всички участници