Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Деян Николов

Деян Николов
Студент, спец. "Бизнес информационни технологии"

Доклади на семинари и конференции

  1. Софтуерни приложения за лица със специални образователни потребности, Осма сбирка на Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 30 октомври 2018 г., гр. Пловдив.

Участие в проекти

  1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници