Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Емил Йончев

Емил Йончев
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

  1. Формален модел на език за педагогически патерни, XI Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 15 ноември 2019 г., гр. Пловдив.

Публикации

  1. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, E. Yonchev, T. Rachovski, Formal Model of a Pedagogical Pattern Language, International journal of scientific & technology research, vol. 8, issue 9, September 2019, ISSN 2277-8616, pp. 748-753.

Преподавателска дейност

  • Програмни средства за компютърна графика
  • Въведение в облачните технологии

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
  2. МУ19-ФМИ-009, Моделиране чрез математика и информатика и симбиозата им с ИКТ (2019-2020)
Всички участници