Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Иван Желев

Иван Желев
Студент Бизнес информационни технологии, редовно обучение

Доклади на семинари и конференции

 1. Уеб базирана система за частен домоуправител, Шеста студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 06.01.2018 г., гр. Пловдив.
 2. Разработване на мобилно приложение за споделяне на бизнес събития и научни конференции, Научна конференция “Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, 23-24 ноември 2017 г., к. к. Пампорово.
 3. Уеб базирана социална мрежа „PUbook“, Пета студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 7 януари 2017 г., гр. Пловдив.
 4. Разработване на уеб базирана система за научна дейност, Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: Тенденции, приложения и разработване“, 24–25 ноември 2016 г., к. к. Пампорово.
 5. Разработване на уеб базирана система за управление на връзката между преподаватели и студенти, Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: Тенденции, приложения и разработване“, 24–25 ноември 2016 г., к. к. Пампорово.
 6. Университетска програма, Четвърта студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 9 януари 2016 г., гр. Пловдив.
 7. Сравнителен анализ на системи за управление на съдържанието, Четвърта студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 9 януари 2016 г., гр. Пловдив.

Публикации

 1. Хаджиколева, Ст., Е. Хаджиколев, В. Нанева, И. Желев, Използване на бизнес мрежи в работата на академичните общности, Сборник с доклади на национална конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие“, 27-28 ноември 2017 г., гр. Смолян, стр. 99-104.
 2. Стефанова, K., В. Нанева, И. Желев, Разработване на мобилно приложение за споделяне на бизнес събития и научни конференции, Научна конференция „Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението“, 23-24 ноември 2017 г., Пампорово, 39-46.
 3. Стефанова, К., В. Нанева, И. Желев, Разработване на уеб базирана система за създаване и провеждане на анонимни анкети, Научна конференция „Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението“, 23-24 ноември 2017 г., Пампорово, 47-52. 
 4. Стефанова, Кр., В. Нанева, И. Желев, Разработване на уеб базирана система за научна дейност, Сборник с доклади на научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: Тенденции, приложения и разработване“, 24–25 ноември, 2016 г., к. к. Пампорово.
 5. Стефанова, Кр., В. Нанева, И. Желев, Разработване на уеб базирана система за управление на връзката между преподаватели и студенти, Сборник с доклади на научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: Тенденции, приложения и разработване“, 24–25 ноември, 2016 г., к. к. Пампорово.

Преподавателска дейност

 • Програмиране на C++
 • Администриране на динамични уеб системи – CMS (Wordpress,Joomla)
 • Програмиране в Интернет с PHP & MySQL
 • Обработка на цифрови изображения (Photoshop)
 • Алгоритми и структури от данни (C#)
 • Издателски системи (Indesign)
 • Създаване на уеб приложения с Laravel
 • Информационни технологии в интернет, и др.

Участие в проекти

 1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници