Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Иван Иванов

Иван Иванов
Магистър, спец. "Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства"

Публикации

  1. Rachovski, T., I. Ivanov, E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, Air Pollution Monitoring System, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Vol. 8, Issue 11, September 2019, ISSN: 2278-3075, pp. 2275-2279.

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
  2. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2019-2020).
Всички участници