Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Красен Йорданов

Красен Йорданов
Студент, спец. "Софтуерно инженерство"

Доклади на семинари и конференции

  1. Педагогически патерни за оценяване, Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018, Ямбол, България, 18-19 октомври 2018 г.

Публикации

  1. Йорданов, К., С. Дичева, С. Хаджиколева, Педагогически патерни за оценяване, Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018, Ямбол, България, 18-19 октомври 2018, стр. 323-329.

Участие в проекти

  1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници