Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мария Борисова

Мария Борисова
Студент, спец. "Математика и информатика"

Публикации

 1. Hadzhikoleva, S., M. Borisova, E. Hadzhikolev, H. Hristov, Model for Assessing Higher Order Thinking Skills in Training in Graph Databases, Proceedings of ICERI2020 Conference, 9th-10th November 2020, pp. 6594 - 6603, ISBN: 978-84-09-24232-0.
 2. Борисова, М., Формиране на умения за мислене от висок порядък чрез обучение по графови бази данни, VIII международна конференция на младите учени, 23 – 26 юли 2020 г., гр. Пловдив, България.

Доклади на семинари и конференции

 1. Сравнителен анализ на резултатите от обучението по математика в 6. клас, Научна конференция „Дни на науката 2021” – 25-27 ноември 2021 г., гр. Пловдив.
 2. Анализ и обработка на данни с Orange, XIV Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 20 януари 2021 г., гр. Пловдив.
 3. Формиране на умения за мислене от висок порядък чрез обучение по графови бази данни, VIII международна конференция на младите учени, 23 – 26 юли 2020 г., гр. Пловдив, България.
 4. Формиране на умения от висок порядък чрез обучение по Графови бази от данни, XII Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 10 юли 2020 г.

Награди

 1. Награда за най-добра презентация в сесия "Технически науки, математика и информатика" от VIII международна конференция на младите учени, 23 – 26 юли 2020 г., гр. Пловдив, България.

Преподавателска дейност

 • Линейна алгебра и аналитична геометрия
 • Математически анализ
 • Бази от данни
 • Графови бази данни с Neo4j

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
 2. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници