Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мария Борисова

Мария Борисова
Студент, спец. "Математика и информатика"

Публикации

 1. Hadzhikolev, E., S. Hadzhikoleva, K. Yotov, M. Borisova, Automated Assessment of Lower and Higher-Order Thinking Skills Using Artificial Intelligence Methods. In: Antovski, L., Armenski, G. (eds) ICT Innovations 2021. Digital Transformation. ICT Innovations 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1521. Springer, Cham, pp 13–25, Electronic ISSN: 1865-0937, Print ISSN: 1865-0929.
 2. Борисова, M., С. Хаджиколева, Сравнителен анализ на резултатите от обучението по математика в 6. клас, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Том XX, ISSN 1311-9419 (Print); ISSN 2534-9384 (Online), 2022, стр. 122-125.
 3. Hadzhikoleva, S., M. Borisova, E. Hadzhikolev, H. Hristov, Model for Assessing Higher Order Thinking Skills in Training in Graph Databases, Proceedings of ICERI2020 Conference, 9th-10th November 2020, pp. 6594 - 6603, ISBN: 978-84-09-24232-0.
 4. Борисова, М., Формиране на умения за мислене от висок порядък чрез обучение по графови бази данни, VIII международна конференция на младите учени, 23 – 26 юли 2020 г., гр. Пловдив, България.

Доклади на семинари и конференции

 1. Сравнителен анализ на резултатите от обучението по математика в 6. клас, Научна конференция „Дни на науката 2021” – 25-27 ноември 2021 г., гр. Пловдив.
 2. Анализ и обработка на данни с Orange, XIV Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 20 януари 2021 г., гр. Пловдив.
 3. Формиране на умения за мислене от висок порядък чрез обучение по графови бази данни, VIII международна конференция на младите учени, 23 – 26 юли 2020 г., гр. Пловдив, България.
 4. Формиране на умения от висок порядък чрез обучение по Графови бази от данни, XII Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 10 юли 2020 г.

Награди

 1. Най-добра презентация в сесия "Технически науки, математика и информатика" от VIII международна конференция на младите учени, 23 – 26 юли 2020 г., гр. Пловдив, България - второ място.

Преподавателска дейност

 • Линейна алгебра и аналитична геометрия
 • Математически анализ
 • Бази от данни
 • Графови бази данни с Neo4j

Участие в проекти

 1. МУ21-ФМИ-004, Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации (2021-2022).
 2. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници