Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Мария Жекова

Мария Жекова
Докторант в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Публикации

  1. Жекова М., Г. Тотков, Т. Панайотова, „Акумулативни фреймови модели за осигуряване на естествено-езиков интерфейс в системи за е-обучение“, VII Национална Конференция на младите учени – Пловдив 2017, 15-16 юни 2017 (в печат).

Преподавателска дейност

  • Програмиране
  • Софтуерни технологии 2

Участие в проекти

  1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
  2. InfoStart – академия за подготовка на програмисти, образователен проект (2014-2015).
Всички участници