Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Петя Делчева

Петя Делчева
Студент Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, редовно обучение

Доклади на семинари и конференции

  1. Система от задачи по компютърно моделиране според учебното съдържание за III клас, Шеста студентска научна сесия на ФМИ, 06.01.2018 г., гр. Пловдив.
  2. Облачни инструменти за обучението по изобразителни изкуства, Първи научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, 10 октомври 2017 г., гр. Пловдив.
  3. Приложение на онлайн бележник в училище, Петата студентска научна сесия на ФМИ, 07.01.2017 г., гр. Пловдив.

Публикации

  1. Хаджиколев, Е., П. Делчева, В. Статкова, Облачни инструменти за обучението по изобразителни изкуства, Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, 12-13 октомври 2017 г., гр. Пловдив (в печат).

Преподавателска дейност

  • Бази от данни

Участие в проекти

  1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници