Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Станимира Ганчева

Станимира Ганчева
Студент, спец. "Бизнес информационни технологии"

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
Всички участници