Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Станка Стоева

Станка Стоева
Студент, спец. "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения" - магистър

Участие в проекти

  1. СП19-ФМИ-004, Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации (2019-2020).
  2. СП19-ФМИ-012, Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса (2019-2020).
Всички участници