Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

Яница Манджукова

Яница Манджукова
Студент, спец. "Бизнес математика"

Доклади на семинари и конференции

  1. Изследване на вид австралийски скални раци, Шеста студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 06.01.2018 г., гр. Пловдив.
  2. Автомобил под наклон, Шеста студентска научна сесия към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 06.01.2018 г., гр. Пловдив.

Публикации

  1. Я. Манджукова, Р. Терзиева, С. Христова, Mатрични игри, равновесие и  компютърна реализация на Wolfram Mathematica, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", 25-27 октомври 2018 г.

Участие в проекти

  1. СП17-ФМИ-005, Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението (2017-2018).
Всички участници