Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Информация

д-р Стоян Черешаров

д-р Стоян Черешаров
Доктор, ПН 4.6. Информатика и компютърни науки

Доклади на семинари и конференции

 1. Natural - Oriented Programing, Научна конференция “Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, 23-24 ноември 2017 г., к. к. Пампорово.
 2. NOSQL подходи в SQL бази от данни, Научна конференция „Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението“, 23-25 Ноември 2016, к. к. Пампорово.
 3. Модул за работни процеси, базиран на мрежа на Петри, Научна конференция "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението", 11-12 ноември 2015 г., гр. Хисар, стр. 73, ISBN: 978-954-8852-56-7.
 4. Distributed Cloud Based System for Active/E­Learning, DeLC International Conference “From DeLC to VelSpace”, Plovdiv, March 26-28, 2014.

Публикации

 1. Hadzhikoleva, S., E. Hadzhikolev, S. Cheresharov, L. Yovkov, Towards Building Cloud Education Networks, Tem Journal Vol.7, No.1, 2018, pp 219-224, ISSN: 2217-8309.
 2. Cheresharov, St., Hr. Krushkov, St. Stoyanov, I. Popchev, Modules for Rapid Application Development of Web-Based Information Systems, Cybernetics and Information Technologies (CIT), Sofia, 2017, Volume 17, No 3, ISSN: 1314-4081.
 3. Cherecharov, St., Hr. Krushkov, M. Krushkova, NLP module for Bulgarian text processing, CBU International Conference Proceedings 5: Innovations in Science and Education, 2017, pp. 1113-1117.
 4. Cheresharov, С., Natural-Oriented Programming, Scientific Conference „Innovative Software Tools and Technologies with Applications in Research in Mathematics, Informatics and Pedagogy of Education”, 23-24 November 2017, Pamporovo, Bulgariа, pp. 83-96.
 5. Черешаров, Ст., Хр. Крушков, NOSQL подходи в SQL бази от данни, Сборник с доклади на научна конференция „Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението“, 23-25 Ноември 2016, к. к. Пампорово.
 6. Черешаров, Ст., Хр. Крушков, Модул за работни процеси, базиран на мрежа на Петри, Сборник с доклади на научна конференция "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението", 11-12 ноември 2015 г., гр. Хисар, стр. 73, ISBN: 978-954-8852-56-7.
 7. Cheresharov, S., H. Krushkov, Distributed Cloud Based System for Active/E­Learning, DeLC International Conference “From DeLC to VelSpace”, Plovdiv, March 26-28, 2014.

Преподавателска дейност

 • Увод в програмирането
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Информационни технологии в Интернет, и др.

YouTubehttps://www.youtube.com/user/coolcsn 

Участие в проекти

 1. ФП17-ФМИ-008, "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението" (2017-2018).
 2. СП17-ФМИ-005, "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението" (2017-2018).
 3. НИ15-ФМИ-004, "Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика на обучението" (2015-2016).
 4. ИТ15-ФМИИТ-004, "Изследвания в областта на иновационни ИКТ с ориентация към бизнеса и обучението" (2015-2016).
 5. НИ13 ФМИ-002, "Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението" (2013-2014).
Всички участници